• (+84) 02871099255
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giới thiệu khoa Xây dựng

Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

1.Tổng quan

Khoa xây dựng tiền thân là một trong năm ngành của Khoa khoa học ứng dụng thành lập vào năm 1995. Năm 1997, khoa Kiến trúc-Xây dựng được thành lập, gồm hai ngành: Kiến trúc và Xây dựng dân dụng & công nghiệp. Từ tháng 05/2017, Khoa Xây Dựng được tách ra trở thành một khoa độc lập

Khoa xây dựng hình thành và phát triển dựa trên tiêu chí của trường đại học Văn Lang là:

Đạo Đức - Ý Chí - Sáng Tạo.

Khoa Xây Dựng định hướng đào tạo và trang bị cho các sinh viên với những lợi thế sau:

+ Có đạo đức chính trực và hành xử chuyên nghiệp.

+ Hiểu rõ về kết cấu công trình, đặc biệt là kết cấu công trình xây dựng dân dụng, công trình cầu đường.

+ Ứng dụng thực tế của công nghệ xây dựng.

+ Thành thạo Tiếng Anh bao gồm tiếng anh giao tiếp tổng quát và tiếng anh chuyên ngành xây dựng.

+ Nắm vững kiến thức và thành thạo kỹ năng tin học cơ bản và tin học chuyên ngành.

Khoa xây dựng chú trọng vào những lợi thế trên để giúp sinh viên tốt nghiệp đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động.

2. Cơ cấu tổ chức khoa

2.1. Danh sách bộ môn: khoa xây dựng có ba bộ môn:

+ Bộ môn công trình

+ Bộ môn cầu đường

+ Bộ môn thi công

2.2. Nhân sự khoa:

+ Ban chủ nhiệm khoa

+ Thư ký khoa

+ Giảng viên cơ hữu: 23 cán bộ giảng viên bao gồm 3 PGS.TS, 6 Tiến sỹ, 12 Thạc sỹ và 2 Kỹ sư.

+ Giảng viên hợp đồng dài hạn: 10 cán bộ giảng viên bao gồm 1GS, 3 PGS, 2 Tiến sỹ và 4 Thạc sỹ.


Trường Đại học Văn Lang là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động và đóng góp tích cực vào sự thay đổi lối sống, cách suy nghĩ và làm việc của con người thông qua giáo dục, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng.

Thông tin liên hệ

69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

028. 71099255 (4140) - Thư ký Khoa; (4143) - Trợ lý công tác sinh viên

k.xaydung@vlu.edu.vn

Nhận thông tin

© 2024 Khoa Xây dựng. Phát triển bởi P.CNTT