• (+84) 02871099255
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BAN CHỦ NHIỆM KHOA XÂY DỰNG

TS. GVC. Nguyễn Khắc Cường
TS. GVC. Nguyễn Khắc Cường/ Trưởng Khoa /
TS. GVC. Nguyễn Khắc Cường
TS. GVC. Nguyễn Khắc Cường/ Trưởng Khoa /
Lĩnh vực: Kỹ thuật Xây dựng
Nơi đào tạo: Liên Bang Nga
Email: nguyenkhaccuong@vanlanguni.edu.vn

T.S. Từ Đông Xuân
T.S. Từ Đông Xuân/ Phó trưởng Khoa /
T.S. Từ Đông Xuân
T.S. Từ Đông Xuân/ Phó trưởng Khoa /
Lĩnh vực: Quản lý Xây dựng
Nơi đào tạo: Liên Bang Nga
Email: xuan.td@vlu.edu.vn

Trường Đại học Văn Lang là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động và đóng góp tích cực vào sự thay đổi lối sống, cách suy nghĩ và làm việc của con người thông qua giáo dục, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng.

Thông tin liên hệ

69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

028. 71099255 (4140) - Thư ký Khoa; (4143) - Trợ lý công tác sinh viên

k.xaydung@vlu.edu.vn

Nhận thông tin

© 2024 Khoa Xây dựng. Phát triển bởi P.CNTT