• (+84) 02871099255
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đội ngũ Giảng viên - Nhân viên Khoa Xây dựng

PGS.TS. Ngô Quang Tường
PGS.TS. Ngô Quang Tường/ Trưởng BM KT & QL Xây dựng /
PGS.TS. Ngô Quang Tường/ Trưởng BM KT & QL Xây dựng /
Lĩnh vực: Quản lý Xây dựng
Nơi đào tạo: Liên Bang Nga
Email:
ngoquangtuong@vanlanguni.edu.vn
PGS. TS. Lê Thị Bích Thủy
PGS. TS. Lê Thị Bích Thủy/ Trưởng BM Cầu đường /
PGS. TS. Lê Thị Bích Thủy/ Trưởng BM Cầu đường /
Lĩnh Vực: Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông
Nơi đào tạo: Tiệp Khắc
Email: lethibichthuy@vanlanguni.edu.vn
TS. Nguyễn Hoàng Tùng
TS. Nguyễn Hoàng Tùng/ Trưởng BM Công trình /
TS. Nguyễn Hoàng Tùng/ Trưởng BM Công trình /
Lĩnh vực: Kỹ thuật Xây dựng
Nơi đào tạo: Liên Bang Nga
Email: nguyenhoangtung@vanlanguni.edu.vn
PGS. TS. Đào Xuân Lộc
PGS. TS. Đào Xuân Lộc/ Giảng viên cơ hữu /
PGS. TS. Đào Xuân Lộc/ Giảng viên cơ hữu /
Lĩnh Vực: Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông
Nơi đào tạo: Liên Bang Nga
Email: daoxuanloc@vanlanguni.edu.vn
KS. Huỳnh Thanh Điệp
KS. Huỳnh Thanh Điệp/ Giảng viên cơ hữu /
KS. Huỳnh Thanh Điệp/ Giảng viên cơ hữu /
Lĩnh Vực: Kỹ thuật Xây dựng
Nơi đào tạo: Việt Nam 
Email: huynhthanhdiep@vanlanguni.edu.vn
ThS. GVC. Ngô Vi Long/ Giảng viên cơ hữu /
ThS. GVC. Ngô Vi Long/ Giảng viên cơ hữu /
Lĩnh vực: Kỹ thuật Xây dựng
Nơi đào tạo: Việt Nam
Email: ngovilong@vanlanguni.edu.vn
TS. Trần Văn Thiện
TS. Trần Văn Thiện/ Giảng viên cơ hữu /
TS. Trần Văn Thiện/ Giảng viên cơ hữu /
Lĩnh vực: Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông
Nơi đào tạo: Việt Nam
Email:tranvanthien@vanlanguni.edu.vn
KS. Trần Xuân Vinh
KS. Trần Xuân Vinh/ Giảng viên cơ hữu /
KS. Trần Xuân Vinh/ Giảng viên cơ hữu /
Lĩnh vực: Quản lý Xây Dựng
Nơi đào tạo: Việt Nam
Email: tranxuanvinh@vanlanguni.edu.vn

ThS. Bùi Nam Phương
ThS. Bùi Nam Phương/ Giảng viên cơ hữu /
ThS. Bùi Nam Phương/ Giảng viên cơ hữu /
Lĩnh Vực: Kỹ thuật Xây dựng
Nơi đào tạo: Việt Nam 
Email: buinamphuong@vanlanguni.edu.vn
ThS. Nguyễn Thị Hoàng Yến
ThS. Nguyễn Thị Hoàng Yến/ Giảng viên cơ hữu /
ThS. Nguyễn Thị Hoàng Yến/ Giảng viên cơ hữu /
Lĩnh vực: Kỹ thuật Xây dựng
Nơi đào tạo: Việt Nam
Email: nguyenthihoangyen@vanlanguni.edu.vn

ThS. Nguyễn Phi Khanh
ThS. Nguyễn Phi Khanh/ Giảng viên cơ hữu /
ThS. Nguyễn Phi Khanh/ Giảng viên cơ hữu /
Lĩnh vực: Quản lý Xây dựng
Nơi đào tạo: Hoa Kỳ
Email: nguyenphikhanh@vanlanguni.edu.vn
ThS. Ngô Thanh Phong/ Giảng viên cơ hữu /
ThS. Ngô Thanh Phong/ Giảng viên cơ hữu /
Lĩnh vực: Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông
Nơi đào tạo: Việt Nam
Email: ngothanhphong@vanlanguni.edu.vn
ThS. Võ Thanh Giang/ Nhân Viên /
ThS. Võ Thanh Giang/ Nhân Viên /
Lĩnh vực: 
công tác sinh viên
Nơi đào tạo: Việt Nam
Email: 
vothanhgiang@vanlanguni.edu.vn
ThS. Hoàng Quốc Thanh
ThS. Hoàng Quốc Thanh/ Giảng viên cơ hữu /
ThS. Hoàng Quốc Thanh/ Giảng viên cơ hữu /
Lĩnh Vực: Kỹ thuật Xây dựng
Nơi đào tạo: Việt Nam
Email:
hoangquocthanh@vanlanguni.edu.vn
ThS. Phạm Kiên
ThS. Phạm Kiên/ Giảng viên cơ hữu /
ThS. Phạm Kiên/ Giảng viên cơ hữu /
Lĩnh vực: 
Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông
Nơi đào tạo: Việt Nam
Email: 
phamkien@vanlanguni.edu.vn
ThS. Lê Đỗ Phương An
ThS. Lê Đỗ Phương An/ Giảng viên cơ hữu /
ThS. Lê Đỗ Phương An/ Giảng viên cơ hữu /
Lĩnh vực: Kỹ thuật Xây dựng
Nơi đào tạo: Việt Nam
Email: ledophuongan@vanlanguni.edu.vn
ThS. Lê Thanh Loan
ThS. Lê Thanh Loan/ Giảng viên cơ hữu /
ThS. Lê Thanh Loan/ Giảng viên cơ hữu /
Lĩnh vực: Kỹ thuật Xây dựng
Nơi đào tạo: Việt Nam
Email:
lethanhloan@vanlanguni.edu.vn
TS. Vũ Hồ Nam
TS. Vũ Hồ Nam/ Giảng viên cơ hữu /
TS. Vũ Hồ Nam/ Giảng viên cơ hữu /
Lĩnh vực: Kỹ thuật Xây dựng 
Nơi đào tạo: Liên Bang Nga
Email:
vuhonam@vanlanguni.edu.vn
ThS. Phạm Thị Tình Thương
ThS. Phạm Thị Tình Thương/ Giảng viên cơ hữu /
ThS. Phạm Thị Tình Thương/ Giảng viên cơ hữu /
Lĩnh vực: Quản lý Xây dựng
Nơi đào tạo: Việt Nam
Email: phamthitinhthuong@vanlanguni.edu.vn
ThS. Trần Thị Mộng Thu
ThS. Trần Thị Mộng Thu/ Giảng viên cơ hữu /
ThS. Trần Thị Mộng Thu/ Giảng viên cơ hữu /
Lĩnh vực: Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông
Nơi đào tạo: Việt Nam
Email:
tranthimongthu@vanlanguni.edu.vn
ThS. Trần Thành Trung
ThS. Trần Thành Trung/ Giảng viên cơ hữu /
ThS. Trần Thành Trung/ Giảng viên cơ hữu /
Lĩnh vực: Kỹ thuật Xây dựng
Nơi đào tạo: Hoa Kỳ
Email: tranthanhtrung@vanlanguni.edu.vn
ThS. Bùi Văn Tuyên
ThS. Bùi Văn Tuyên/ Giảng viên cơ hữu /
ThS. Bùi Văn Tuyên/ Giảng viên cơ hữu /
Lĩnh vực: Quản lý Xây dựng
Nơi đào tạo: Ukraina
Email:
buivantuyen@vanlanguni.edu.vn

Trường Đại học Văn Lang là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động và đóng góp tích cực vào sự thay đổi lối sống, cách suy nghĩ và làm việc của con người thông qua giáo dục, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng.

Thông tin liên hệ

69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

028. 71099255 (4140) - Thư ký Khoa; (4143) - Trợ lý công tác sinh viên

k.xaydung@vlu.edu.vn

Nhận thông tin

© 2024 Khoa Xây dựng. Phát triển bởi P.CNTT